Acupunctuur

Wat is acupunctuur?

Acupunctuur is een geneeswijze die ongeveer 3500 jaar geleden haar oorsprong kende in China. De oorspronkelijke naam was Zhenjiu wat acupunctuur en moxa betekent. De term acupunctuur is afgeleid van de Latijnse woorden acus (naald) en punctura (steek). Moxa wijst op het opwarmen van punten of zones op de huid.

Zhenjiu vormt een onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeskunde. Het doel van acupunctuur (en moxa) is ziektes genezen en voorkomen. Het is een energetische geneeskunde waarbij gestreefd wordt naar evenwicht tussen Yin en Yang. Een ziekte wordt namelijk beschouwd als een verstoring van dit evenwicht. Yin en Yang kan men best vergelijken met de termen materie en energie van de moderne
fysica.

Energiebanen en acupunctuur

Op het lichaam lopen de meridianen of energiebanen.

Heel dit meridianensysteem is één groot netwerk, en in dit netwerk is er volop leven.
Om het evenwicht tussen Yin en Yang te herstellen gebruikt de acupuncturist fijne dunne naaldjes die in het lichaam geprikt worden in de acupunctuurpunten. Dit zijn speciale plaatsen op het lichaam, die op meridianen liggen.

Door het aanprikken van de acupunctuurpunten wordt de energiestroom in de meridianen hersteld en zo de klachten verholpen. Bovendien zijn de meridianen met de organen verbonden waardoor de acupuncturist de mogelijkheid heeft de organen gezonder te maken, de immuniteit te verhogen, en geest en lichaam te harmoniseren.

Acupunctuur binnen de westerse wetenschap

De moderne westerse wetenschappelijke verklaring is dat het prikken van naalden in de acupunctuurpunten het zenuwstelsel stimuleert om in de spieren, ruggengraat en hersenen, chemische stoffen te laten vrijkomen. Deze chemische stoffen zullen ofwel het aanvoelen van de pijn veranderen, ofwel ervoor zorgen dat er andere chemische stoffen en hormonen vrijkomen die het eigen interne regelingssysteem beïnvloeden.

Biochemische balans door acupunctuur

De verbeterde energie- en biochemische balans geproduceerd door acupunctuur resulteert in het stimuleren van de natuurlijke genezingsvermogens van het lichaam, en in het optimaliseren van fysische en emotionele gezondheid.
Het gebruik van deze geneeswijze vergt een grondige kennis van de ligging van de acupunctuurpunten (dit zijn de plaatsen waar de naalden geprikt worden) en van de ziektebeelden die kunnen behandeld worden.

Het prikken van de naalden doet bij correcte behandeling slechts weinig pijn. Soms worden die punten ook verwarmd ( = moxa ) of elektrisch gestimuleerd.